Twee eeuwen recht en wet

twee-eeuwen-recht-en-wetTwee eeuwen recht en wet/ Wim Coster. Zutphen : Walburg Pers, 2011. – 208 p.

De Bataafs-Franse tijd (1795–1813) was van blijvende invloed op de rechterlijke organisatie en de rechtspleging in ons land. Na de inlijving van Nederland bij Frankrijk werd in 1811 een nieuwe rechterlijke organisatie ingevoerd, waardoor er voor het eerst in Nederland eenheid in de rechtspraak kwam. In deze uitgave wordt een beeld geschetst van het functioneren van het juridisch bedrijf in het arrondissement Zwolle-Lelystad in deze nieuwe situatie. De auteur beschrijft hoe recht en maatschappij er in de afgelopen twee eeuwen op elkaar inwerkten. In vier periodes van 50 jaar volgt hij de chronologie in de geschiedenis van rechtspraak, advocatuur en notariaat. Daar doorheen lopen verhalen over bijvoorbeeld een casus, kwestie, akte, persoon, gebouw of beroepsgroep. Daarbij komen niet alleen beroemde zaken aan bod, maar ook eenvoudige veroordelingen, alledaagse strafzaken en gevallen van bedelarij of faillissementen die hun sporen in de maatschappij achterlieten. Elke periode wordt voorafgegaan door een breed 'decor' van het betreffende tijdvak en afgesloten met een 'krantenkroniek' met opmerkelijke en typerende zaken. Deze toegankelijke, verhalend geschreven uitgave is rijk geïllustreerd en behalve voor juristen ook zeer boeiend voor een breed publiek van historisch geïnteresseerden.

<< Terug naar alle genomineerden 2011 

HCO logo    sablogo